wp02961db9_0f.jpg
wp9a9f0299.gif
wp0daf29cf.gif
wpf7dd5a66.png

Prečo outsorcovať IT riešenia?
Outsourcing:
 

• Umožňuje Vám venovať sa výlučne Vášmu podnikaniu

• Znižuje výdaje do infraštruktúry (SW/HW)

• Zvyšuje spokojnosť Vašich zamestnancov – pozície s vyššou pridanou hodnotou pre Vašich interných zamestnancov

• Znižuje potrebu draho najímať a školiť IT odborníkov

• Dnes môžete mať svojho dodávateľa IT riešení kdekoľvek – vysokorýchlostný internet umožňuje udržiavať bezprostredný kontakt

wp5533b116.gif
wp1936368e.png
wp150a75b9.png
wpd1807c6e.jpg
wp612fd001.gif

TECHNOLÓGIE

Náš tím profesionálov zvláda širokú škálu technológií v rôznych systémových prostrediach:

Windows

VC++, MFC, COM/DCOM, .NET, C#,Visual FoxPro, Perl, Java. Tiež vývoj databázových aplikácií s použitím ADO, DAO, MS Jet, OleDb, MS SQL Server, FireBird SQL

wpdd45f9b1.png

Linux

C/C++, My SQL, PostgreSQL, TCP/IP sockets, XWindows - GTK, GDK, Glib, Ncurses, shell programming, Perl, Python

Web

HTML, XML, Java - na strane servra aj klienta, Flash, , PHP,ISAPI, ASP, ASP .NET, scripovacie jazyky, CMS

Multimedia

3D-Cinema4D, TrueSpace, Ulead, Flash

Miscellaneous Embeded programming

Microcontroler, MicroChip, PIC, WinCE, Windows Mobile