wp02961db9_0f.jpg
wp9a9f0299.gif
wp0daf29cf.gif
wpf7dd5a66.png

Prečo outsorcovať IT riešenia?
Outsourcing:
 

• Umožňuje Vám venovať sa výlučne Vášmu podnikaniu

• Znižuje výdaje do infraštruktúry (SW/HW)

• Zvyšuje spokojnosť Vašich zamestnancov – pozície s vyššou pridanou hodnotou pre Vašich interných zamestnancov

• Znižuje potrebu draho najímať a školiť IT odborníkov

• Dnes môžete mať svojho dodávateľa IT riešení kdekoľvek – vysokorýchlostný internet umožňuje udržiavať bezprostredný kontakt

wp5533b116.gif
wp1936368e.png
wp150a75b9.png
wpd1807c6e.jpg
wp612fd001.gif

PREHĽAD SLUŽIEB

• IT outsourcing and vývoj softvéru pre zahraničných klientov na diaľku (offshore development)
• Komplexné služby spojené s dizajnom a prevádzkovaním web sídla
• Aplikačné a systémové programovanie pre platformy Windows a Linux
• Programovanie jednočipových mikroprocesorov do zakázkového hardvéru
• Servisné programovacie služby
• Reverse engineering
• Extenzívne testovanie funkčnosti softvéru
• Konzultácie v oblasti softvérových projektov
• Produkcia prezentačných a inštruktážnych multimediálnych aplikácií

wpb5b480e6.png

PROGRAMOVANIE & IT OUTSOURSING

sluzby.png Počas dlhoročného pôsobenia sme úspešne realizovali širokú škálu projektov pre rôzne  podnikateľské sektory. Projekty mali rôzny rozsah, náročnosť a trvanie. Pri všetkých projektoch aplikujeme všetky naše schopnosti, aby sme zostali konkurencieschopní s ohľadom na cenu, pri zachovaní vysokej kvality.

Našim cieľom je dosiahnuť a dlhodobo udržať vzájomne výhodné vzťahy s našimi klientami.

WEB & MULTIMEDIA

wp00000000.png Torin vyvýja multimediálne prezentácie na CD/DVD ako aj interaktívne multimediálne CD vizitky. Naše skúsenosti nám umožňujú produkovať aj reklamné spoty vhodné pre vysielanie v lokálnych alebo celoštátnych TV okruhoch

Samostanou kapitolou je webdizajn, s dôrazom na originalitu prezentácie s aplikovaním najnovších trendov. Implementácia rôznych CMS systémov je samozrejmosť

wp1775e9c5.gif
wp1775e9c5.gif
wp61822bbd.png